Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Film o príkladoch dobrej energetickej praxe

Priatelia Zeme-CEPA pripravili dokumentárny film pre tých, ktorí sa zaoberajú rozvojom miest a obcí, regiónov a miestnou energetikou. Film čerpá podnety z online exkurzií, ktoré organizácia uskutočnila začiatkom roka 2022. Zhŕňa inšpirujúce príbehy štyroch samospráv z Česka a Maďarska, ktorým sa podarilo uchopiť miestnu energetiku do vlastných rúk a tým pozdvihnúť miestnu ekonomiku, vytvoriť pracovné miesta, zlepšiť kvalitu ovzdušia a ponúknuť obyvateľom priaznivé ceny energií. 

Čítať ďalej...

Ako dekarbonizovať Slovensko do roku 2030?

Útvar hodnoty za peniaze vypracoval zaujímavú štúdiu Dekarbonizácia Slovenska do roku 2030. Predstavil v nej populárny nástroj pre rozhodovanie o dekarbonizácii - krivku marginálnych nákladov na znižovanie emisií. Tento nástroj umožňuje prezentovať a porovnávať viacero možnosti dekarbonizácie, ich efekty a nákladovosť.

Čítať ďalej...