Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Mapa dobrých projektov

 

Do tejto mapy budeme postupne dopĺňať inšpirujúce príklady dobrej praxe na Slovensku aj zahraničí. Projekty, ktoré na nej nájdete, sú v súlade s princípmi udržateľnej energetiky a rešpektujú kritériá dobrej praxe (aj keď nie vždy všetky súčasne). Svedčia o tom, že v energetike je možné a treba spájať rešpekt k prírode so zámermi na posilňovanie miestnej a regionálnej ekonomiky. Dobrých príkladov zatiaľ nie je veľa, ale sú a ich počet rastie. Je užitočné o nich vedieť.

Ak viete o dobrých energetických alebo dopravných projektoch, postupoch a iniciatívach obcí a miest na Slovensku, dajte nám vedieť. Po overení podnetu informáciu o projekte doplníme do mapy.


Zobraziť mapu dobrých projektov na väčšej mape.


Legenda:

 

  Úspory energie (tepla, elektriny, palív)                     czt 64x64   Centrálne zásobovanie teplom

  Kombinované využívanie obnoviteľných zdrojov     doprava 64x64    Udržateľná doprava

biomasa  Energetické využívanie biomasy                              koordinacia 64x64   Koordinácia a plánovanie lokálnej/regionálnej energetiky

  Fotovoltika                                                                sebestacnost 64x64   Systematické smerovanie k energetickej sebestačnosti

  Fototermika                                                              manazment 64x64   Energetický manažment

  Využívanie tepelných čerpadiel                                vystavba 64x64   Enertgeticky úsporná výstavba (budov, sídiel) 

  Využívanie geotermálnej energie                             vzdelavanie 64x64   Osveta a vzdelávanie

  Využívanie vodnej energie                                        komunity 64x64   Rozvoj komunitnej energetiky

  Energetické využívanie vetra                                    smart 64x64   Uplatňovanie prvkov SMART