Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Obnoviteľné zdroje

 

V tejto rubrike prinášame základné informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Jej cieľom je pomôcť samosprávam a komunitným iniciatívam zorientovať sa v tejto problematike a poskytnúť im rámcový prehľad o technických riešeniach.

Táto rubrika však nemá ambíciu poskytovať detailné opisy technických riešení a technológií, ani ponúkať komerčné produkty firiem.