Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Projekt reaguje na potrebu novej a konzistentnej regionálnej udržateľnej energetickej politiky ako základného predpokladu účinnej transpozície cieľov EÚ a členských štátov v oblasti klímy na miestnu úroveň.

Zameriava sa na tri najmenej rozvinuté okresy Slovenska (Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava) a jeden transformujúci sa uhoľný región (horná Nitra), ktoré prejavili záujem o tento novú druh verejnej politiky a začali pre ňu vytvárať vlastné kapacity.

Projekt má motivovať hlavných aktérov v cieľových okresoch k budovaniu novej regionálnej energetickej koordinačnej infraštruktúry a podporovať rast dopytu po nej. Medzi kľúčové činnosti patria online exkurzie zamerané na prenos osvedčených postupov, poznatkov a inšpirácie z iných regiónov, prenos vedomostí, expertné misie a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o klimatických a energetických témach.

Projekt je súčasťou širšej mozaiky iniciatív Priateľov Zeme-CEPA, ktoré sú zamerané na vytvorenie novej udržateľnej energetickej politiky v regiónoch Slovenska.

 

Názov projektu: Budovanie pilotných koordinačných kapacít pre udržateľnú energetiku v marginalizovaných regiónoch na Slovensku

Miesto realizácie: Slovenská republika, najmä okresy Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza

Čas realizácie: 1. október 2019 – 31. marec 2022

Donor: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu) GmbH prostredníctvom programu Európska klimatická iniciatíva (EUKI)

Výška podpory: 71 794 EUR

Realizátor: Priatelia Zeme-CEPA

Partner: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület (Inštitút klimatickej politiky a združenie aplikovanej komunikácie ENERGIAKLUB, Maďarsko)

 

Online podujatia: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/

YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCVBxF3Uchyjt9zcEPBZ2vUg/videos

 

Doterajšie výstupy:

 1. Podujatia pre samosprávy
 1. Podpora cieľových regiónov
 1. Podujatia pre učiteľov a verejnosť
  • Výstava fotografií o klimatickej spravodlivosti
   • Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote (50 účastníkov, 9.12.2019 – 31.1.2020)
   • ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote (50 účastníkov, 4.2.2020 - 23.8.2020)
   • Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti (80 účastníkov, 24.8.2020 - 17.5.2021)
   • Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote (197 účastníkov, 17.7.2020 - 15.10.2020)
   • Evanjelické gymnázium v Tisovci (225 účastníkov, 17.5.2021 - 30.6.2021)
   • Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici (20 861 účastníkov, 2.7.2021 - 29.8.2021)
   • Online komentovaná výstava fotografií: https://youtu.be/6WKb1hg0CXM
  • Online prednášky pre učiteľov
   • Prečo, čo a ako učiť o klíme? - školenie 1 (21 účastníkov, 19.5.2020)
   • Prečo, čo a ako učiť o klíme? - školenie 2 (23 účastníkov, 26.5.2020)
   • Prečo, čo a ako učiť o klíme? - školenie 3 (23 účastníkov, 2.6.2020)
   • Prečo, čo a ako učiť o klíme? - školenie 4 (11 účastníkov, 9.6.2020)
   • Ako uchopiť tému "Energia" – prednáška pre učiteľov (13 účastníkov, 27.10.2021)
   • Prečo, čo a ako učiť o klíme? - školenie 5 (54 účastníkov, 18.11.2021)
  • Prednášky pre školy
   • Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, 5.-8. ročník ZŠ (47 účastníkov, 24.9.2020)
   • Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti, 7.-8. ročník ZŠ (35 účastníkov, 24.9.2020)
   • Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti, 1.-2. ročník gymnázia (30 účastníkov, 24.9.2020)
  • Online prednášky a diskusie pre verejnosť

 

 

EUKI logo

Tento projekt je súčasťou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). EUKI je finančným nástrojom Nemeckého spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU). Súťaž o projektové nápady EUKI realizuje Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ). Hlavným cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti zmeny klímy v Európskej únii s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Informácie o Európskej klimatickej iniciatíve nájdete na portáli www.euki.de.