Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Dobrá príprava - polovica reformy

Spoločným menovateľom úspešných reforiem je ich kvalitná predchádzajúca príprava. Čím zložitejšia je plánovaná reforma a čím náročnejší je jej cieľ, tým väčší význam má príprava podmienok ešte pred jej spustením. Slovensko má o tom presvedčivé dôkazy z nedávnej minulosti.

Čítať ďalej...

Priatelia Zeme-CEPA v polčase štrukturálnej reformy

Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravili v uplynulých dvoch rokoch návrh dôležitej štrukturálnej reformy. Má zvýšiť šance na dôslednú dekarbonizáciu Slovenska. Návrh vzbudil značný záujem. Združeniu sa ho podarilo presadiť do dôležitých vládnych strategických dokumentov a začína sa premietať aj do programovania eurofondov na roky 2021 – 2027.

Čítať ďalej...

Návrh integrovaných dopravných systémov pre vybrané územia

Z hľadiska redukcie spotreby fosílnych palív a uhlíkových emisií z dopravy v Zamagurí je absolútnou prioritou zníženie celkového počtu motorových vozidiel. To je možné dosiahnuť vtedy, ak budú užívatelia individuálnej dopravy motivovaní k prechodu na verejnú, zdieľanú alebo bezmotorovú dopravu.

Čítať ďalej...