Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Priatelia Zeme-CEPA predstavujú systémový prístup k využívaniu fondov EÚ v energetike

Priatelia Zeme-CEPA dnes vo Zvolene zorganizovali konferenciu, kde prezentovali príklady dobrej praxe pri využívaní fondov EÚ v oblasti energetiky. Cieľom konferencie bolo ukázať, že pre rozvoj regiónov nie je rozhodujúce len samotné čerpanie peňazí z Európskej únie, ale dôležitý je systematický a koordinovaný prístup k ich čerpaniu a prínos financovaných projektov pre obyvateľov a životné prostredie. 

Čítať ďalej...

Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, združení v nezávislom monitorovacom tíme vyzývajú vládu na systémové zmeny v riadení využívania fondov EÚ. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR), ktoré doteraz bolo koordinačným orgánom pre fondy EÚ, sa v tejto súvislosti negatívne preslávilo škandálmi a netransparentnosťou.

Čítať ďalej...