Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Priatelia Zeme-CEPA otvárajú dva kurzy o udržateľnej energetike

Zajtra sa začínajú dva mesačné vzdelávacie kurzy zamerané na klímu, energetickú autonómiu regiónov a možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Organizuje ich občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA a sú určené predstaviteľom samospráv a verejnosti v okolí Poľany a študentom, doktorandom a pedagógom univerzít v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Čítať ďalej...

Europoslanci žiadajú moratórium na financovanie ťažby surovín z verejných zdrojov EÚ

V otvorenom liste adresovanom lídrom EÚ, predsedajúceho štátu EÚ a Európskej Komisii 50 poslancov zo 4 rôznych politických frakcií (sociálni demokrati, Zelení, Aliancia liberálov a demkratov, Skupina Európskej zjednotenej ľavice/Nordická zelená ľavica)  vyzývajú “k moratóriu na financovanie ťažobných projektov z verejných financií EÚ, pokiaľ nebudú prijaté dostatočné normy a pravidlá.”

Čítať ďalej...

Deti sa vrátili zo solárneho tábora 2011 v Hornom Rakúsku

V dňoch 25. - 27. júla 2011 sa 23 detí zo Slovenska zúčastnilo medzinárodného Solárneho tábora v Hornom Rakúsku. Tábor pripravili organizácie Klimabündnis Österreich z Rakúska, Priatelia Zeme-CEPA zo Slovenska a Reflex z Maďarska. Cieľom podujatia bolo zážitkovou formou predstaviť deťom súvislosti medzi klimatickou zmenou, využívaním slnečnej energie a globálnou spravodlivosťou.

Čítať ďalej...