Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Ďalší kurz o energetickej autonómii regiónov

Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravuje ďalší turnus vzdelávacieho kurzu o energetickej autonómii vidieckych regiónov a možnostiach energetických úspor a využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie. Kurz bude určený najmä pracovníkom samospráv, študentom a aktívnym občanom v regióne Poľana.

Čítať ďalej...

Kontroverzná plynová elektráreň a tepláreň v Považskom Chlmci je opäť v hre

Krajský stavebný úrad v Žiline potvrdil platnosť územného rozhodnutia na umiestnenie kontroverznej elektrárne v Považskom Chlmci. Proti projektu, ktorý financuje aj Európska investičná banka, protestujú miestni obyvatelia od roku 2007. Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network upozorňujú, že plynová elektráreň bude ďalšou záťažou pre životné prostredie v tejto mestskej časti Žiliny, kde už desiatky rokov obyvateľom znepríjemňuje život skládka komunálneho odpadu, kvôli ktorej sa Slovensko musí hájiť aj na Európskom súdnom dvore.

Čítať ďalej...

Biomasa ako šanca aj riziko

Združenie Priatelia Zeme-CEPA vydalo aktualizované vydanie publikácie Účelné a efektívne využívanie biomasy. Autori v ňom zdôrazňujú strategický význam biomasy a upozorňujú na potrebu uváženého rozhodovania o jej využívaní, najmä v prípade výroby energie a palív.

Čítať ďalej...

Fondy EÚ po roku 2013 by mohli byť zelenšie a menej byrokratické

Európska komisia včera zverejnila návrh nariadenia k novej regionálnej politike. Toto nariadenie určí spôsob, akým sa vynaloží 266 miliárd EUR, ktoré v rokoch 2014 – 2020 potečú cez fondy EÚ do množstva sektorov a oblastí a vážne ovplyvnia rozvoj spoločnosti a krajiny. Zatiaľ nie je rozhodnuté, aká suma z tohto balíka pripadne Slovensku. 

Čítať ďalej...