Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Ročný únik peňazí z Predmaguria cez energetiku

Celkový ročný únik peňazí z územia Predmaguria cez energie vo všetkých sledovaných sektoroch vo východiskovom roku 2017 je 8,4 – 8,6 milióna eur (z toho viac ako 77 % v budovách, 22 % v doprave a menej ako 1 % vo verejnom osvetlení). Na 1 obyvateľa uniká z regiónu cez energie 482 – 493 eur ročne. Ak bude región zvyšovať mieru svojej energetickej sebestačnosti, financie, ktoré z neho v súčasnosti každý rok unikajú, sa začnú „otáčať“ v miestnej ekonomike a Predmaguriu môžu prinášať nezanedbateľné prínosy.

PREDMAGURIE unik