Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Z pohľadu snáh EÚ o stabilizáciu klímy patrí Írsko v rámci Únie k "spiatočníkom". Ale silné občianske hnutie to možno zmení. Za niekoľko mesiacov dokázalo dobre zorganizovať odpor verejnosti proti ťažbe ropy a plynu.

A stojí na prahu veľkého víťazstva – presadenia legislatívneho zákazu ťažby fosílnych palív v celej krajine. Írsko by sa tak stalo štvrtou krajinou na svete, ktorá na svojom území prijala zákaz ťažby ropy a plynu.

Viac informácií o kampani Za nefosílne Írsko v ďalšej reportáži Real World Radio Europe.