Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Audítori v súčasnosti skúmajú, či sa riziko dezertifikácie v EÚ rieši účinným a efektívnym spôsobom. Vychádzajúc z materiálov zhromaždených počas prípravy na audit, sa v podkladovom dokumente uvádzajú hlavné príčiny a účinky dezertifikácie spolu so súčasnými prognózami, ako sa môže vyvíjať v Európskej únii v nasledujúcich desaťročiach. Dokument obsahuje informácie o preventívnych a obnovných opatreniach, ktoré možno prijať. Taktiež sa v ňom vysvetľuje, ako sa aspekty dezertifikácie riešia v rámci rôznych strategických dokumentov a oblastí politiky EÚ a ktoré finančné programy EÚ podporujú opatrenia týkajúce sa dezertifikácie.

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018. Neskôr v priebehu tohto roka sa má uverejniť aj súvisiaci audit o manažmente povodňových rizík v EÚ.


Poznámky

Podľa Dohovoru Organizácie spojených národov o boji proti dezertifikácii (UNCCD) sa dezertifikácia vymedzuje ako „degradácia pôdy v suchých, polosuchých a suchých subhumídnych oblastiach v dôsledku rôznych faktorov, vrátane klimatických zmien a ľudských činností“. Dezertifikácia je výsledok, ale aj príčina klimatických zmien. Vyplýva tiež z neudržateľných postupov obhospodarovania pôdy. Zväčšuje klimatické zmeny, keďže dezertifikovaná pôda stráca schopnosť skladovať uhlík, takže môže absorbovať nižšie objemy skleníkových plynov.

K dnešnému dňu vyhlásilo v UNCCD trinásť členských štátov EÚ, že sú postihnuté dezertifikáciou. Audítori navštívili päť z nich: Rumunsko, Cyprus, Taliansko, Španielsko a Portugalsko.

Svetový deň boja proti dezertifikácii sa koná 17. júna a zameriava sa na udržateľné hospodárenie s pôdou ako spôsob obnovy ekonomík, vytvárania pracovných miest a revitalizácie komunít. Tento deň bol určený Valným zhromaždením OSN pred 23 rokmi s cieľom zvýšiť povedomie o celosvetových a vnútroštátnych opatreniach na riešenie dezertifikácie, degradácie pôdy a sucha.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu.


Kontakty:

Mark Rogerson – hovorca, T: (+352) 4398 47063, M: (+352) 69 1 55 30 63

Damijan Fišer – tlačový tajomník, T: (+352) 4398 45410, M: (+352) 621 55 22 24

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

@EUAuditors

eca.europa.eu