Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

V liste zo 4. apríla 2018 adresovanom firme Priatelia Zeme Holandsko tvrdia, že firma Shell svojou podnikateľskou činnosťou a stratégiou porušuje zákonnú povinnosť starostlivosti o životné prostredie tým, že poškodzuje klímatický systém na celom svete a podkopáva plnenie Parížskej dohody.

Predstavujeme osem argumentov za postavenie firmy Shell pred súd.

1. Shell vynakladá každý rok 22 miliónov dolárov na lobovanie proti medzinárodným snahám o stabilizáciu klímy

Spoločnosť Shell verejne tvrdí, že rešpektuje Parížsku dohodu o klimatických zmenách, v zákulisí ale koná úplne inak. Podľa analýzy firma Shell vynaložila v roku 2015 približne 22 miliónov dolárov na lobistické aktivity na znefunkčnenie politiky na ochranu klímy. Z 25 najväčších firiem majú Shell, Exxon, IBM, Total a Pfizer prostredníctvom svojich priemyselných združení najväčší negatívny vplyv na medzinárodnú politiku v oblasti klímy.

2. Firma Shell si bola vedomá katastrofických dôsledkov svojej činnosti na zmenu klímy

Dôverné interné dokumenty a vlastný film firmy Shell Climate of Concern dokazujú, že Shell pozná riziká zmeny klímy už viac ako 30 rokov. Film upozorňuje, že zmena klímy môže nabrať také tempo, ktorému sa spoločnosť nedokáže prispôsobiť. Firma v ňom varuje divákov, že okrem iného vzrastie počet klimatických utečencov v dôsledku zvýšenia hladiny morí a ďalších environmentálnych zmien. Film končí argumentom, že „prijímanie opatrení je jedinou bezpečnou poistkou, ktorá existuje“. Napriek tomu sa firma ďalej orientuje na fosílne palivá.

3. Shell mení deltu Nigeru na zdevastovanú zónu

Firma Shell ťaží ropu z delty Nigeru už viac ako pol storočia, čím získala miliardy dolárov. Z týchto peňazí však nič nepresiaklo k väčšine ľudí žijúcich v tomto regióne. Tí sú nútení žiť uprostred ropného zamorenia a niekoľko obcí už nie je obývateľných. Priatelia Zeme Holandsko spolu s niekoľkými nigérijskými farmármi podali v roku 2008 na firmu Shell žalobu. Odvtedy uplynulo desať rokov a súd stále nevyriekol konečný verdikt. Medzitým dvaja žalobcovia zomreli a dedinčania naďalej žijú v silne kontaminovanom prostredí.

4. Firma Shell je spoluzodpovedná za vraždenie v Nigérii

Podľa Amnesty International sa Shell podieľala na mnohých vraždách, mučení a znásilňovaní, ktoré v deväťdesiatych rokoch páchali polovojenské organizácie v Nigérii. Vedenie firmy Shell o týchto zverstvách pravdepodobne vedelo. Shell napokon trval na vojenskej podpore aj po zverejnení informácií o tom, že bezpečnostné sily vraždili, mučili a znásilňovali demonštrantov.

5.Shell sa vyhýba daniam

Firma Shell tvrdí, že krajiny, v ktorých pôsobí, musia profitovať z jej prítomnosti. Platenie daní v krajinách, v ktorých ťaží ropu, však zrejme Shell nepovažuje za prínos. Firma v roku 2016 dosiahla v Spojenom kráľovstve v Nemecku čistú refundáciu dane. Shell zaregistrovala až 44 súkromných spoločností s ručením obmedzeným na Bermudách, 168 v Holandsku a ďalšie v Mozambiku, na Filipínach a v Kazachstane. To znamená, že značná časť príjmov firmy Shell sa nezdaňuje. Takáto prax (zatiaľ) nie je ilegálna, ale je rozhodne nemorálna. Rozvojovým krajinám by nepochybne nevybrané daňové príjmy pochádzajúce z ničenia ich prostredia prospeli.

6. Shell mení čarokrásny záliv na skládku asfaltu

Shell od roku 1915 prevádzkuje svoju rafinériu na karibskom ostrove Curaçao. Obrovský dopyt po leteckom palive - ľahkom ropnom produkte - počas druhej svetovej vojny spôsobil dramatický pokles dopytu po ťažkom vykurovacom oleji. To zanechalo v rafinériách Shell množstvo asfaltu (vedľajšieho produktu tekutého oleja). Firma Shell prečerpala tento nadbytočný asfalt do bažinatých, mangrovníkmi pokrytých oblastí zálivu Busca vo Willemstadte. Do roku 1953 tam takto uložila 1,5 až 2 milióny ton odpadu, po ktorom záliv dodnes nesie názov Asfaltové jazero.

7. Shell sa podieľa na podplácaní bývalého ministra pre ropný priemysel s úmyslom získať pobrežné ropné pole

V roku 2011 Shell a talianska ropná firma Eni zaplatili za ropné pole na pobreží Nigérie viac ako 1 miliardu dolárov. Väčšina z týchto peňazí zmizla v rukách skorumpovaného bývalého ministra ropného priemyslu Davida Eteteho odsúdeného za pranie špinavých peňazí. Úniky e-mailov svedčia o tom, že firma Shell o tom vedela. Niekoľkí vrcholoví manažéri firmy Shell už boli vyzvaní, aby sa v súvislosti s touto kauzou dostavili pred taliansky súd. Aj dcérska spoločnosť Shell bola obvinená z korupcie v Nigérii a prípad sa v súčasnosti vyšetruje v Holandsku, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch a vo Švajčiarsku.

8. Shell sa vyhýba zodpovednosti za škody spôsobené otrasmi pôdy v holandskom Groningene

Firma Shell už niekoľko desaťročí profituje z ťažby plynu v meste Groningen. Ale vrtná činnosť firmy NAM (holandská ropná a plynárenská spoločnosť vlastnená 50 % firmami Shell a Exxon) spôsobuje zemetrasenia a poškodzuje bytové domy. Niekoľko súdov rozhodlo, že firma Shell je zodpovedná za škody, ale spoločnosť robí všetko, aby sa unikla zodpovednosti. V júni 2017 firma Shell rozhodla, že už neručí za pôžičky NAM. 


Prevzaté zo zdrojov Friends of the Earth International. Ďalšie informácie:

The People vs. Shell

Petition: Spanish, French

Shell has known about the severity of climate change and the impacts of oil and gas drilling for decades

Shell continues drilling for fossil fuels

Friends of the Earth Netherlands court case

Our letter to Shell: liable for climate change