Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Samosprávy majú svoje odberné miesta, tarify aj dodávateľské zmluvy často nastavené veľmi nevýhodne a tento stav dlhé roky nemá kto zmeniť. Výsledkom sú neraz zbytočne vysoké pravidelné platby za energie, ktoré neúmerne zaťažujú obmedzené obecné rozpočty. Pritom ich optimalizácia si nevyžaduje žiadne alebo takmer žiadne výdavky. Nevyhnutné sú ale vedomosti a niekto, kto má čas a vie posúdiť, či súčasný stav zodpovedá potrebám danej obce alebo už dávno nie.

Práve dôsledky nedostatku kapacít samospráv pre oblasť energetiky v najmenej rozvinutých okresoch majú postupne riešiť CUE. Ich pracovníci sa na stretnutí oboznámili s postupom, ako vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť existujúcich vzťahov s dodávateľmi elektriny alebo plynu a ako ich optimalizovať. Týmto spôsobom sa dá niektorým obciam ušetriť ročne veľké sumy peňazí (v stovkách až tisícoch eur) bez toho, aby reálne znížili svoju energetickú spotrebu. Odborník, ktorý na školení v Bátke prednášal, uviedol príklad takejto optimalizácie v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota (2300 obyvateľov), ktorej každoročná úspora predstavuje vyše 11 tisíc eur.

Zástupcovia CUE sa dohodli, že získané skúsenosti otestujú v praxi a začnú takéto praktické energetické poradenstvo bezplatne poskytovať obciam vo svojich okresoch. Podľa Petra Očenáša z CUE pre okres Rimavská Sobota, ktorý ako prvý pripravil predbežný návrh optimalizácie pre obec Bátka s 900 obyvateľmi, by „celkové čisté úspory na niektorých testovaných odberných miestach obce mohli presiahnuť až 400 eur mesačne“.

CUE vytvárajú podmienky pre postupné dosiahnutie energetickej sebestačnosti v daných okresoch. Ich cieľom je znížiť energetickú náročnosť a postupne zvyšovať lokálnu výrobu energie a palív z obnoviteľných zdrojov tak, aby boli rešpektované limity prostredia. Tieto nové štruktúry vznikli vďaka politike podpory najmenej rozvinutých okresov a v uvedených okresoch sú súčasťou vládou schválených akčných plánov rozvoja.


Kontakt: Juraj Zamkovský, 0908 902 257