Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

V roku 2017 v Európe pribudlo nových 16,8 GW inštalovaného výkonu veterných elektrární (z toho v EÚ 15,7 GW). To je rekord v počte inštalácií za rok. S celkovým čistým inštalovaným výkonom 169 GW tak veterné elektrárne ostávajú v Európe druhým najväčším typom producentov elektriny, tesne zaostávajúc za plynovými elektrárňami. 

Kľúčové údaje za rok 2017

 • V roku 2017 EÚ inštalovala 15 680 MW nového výkonu veterných elektrární, čo je o 20 % viac oproti roku 2016. Z toho 12 526 MW bolo inštalovaných na pevnine a 3 154 MW v mori.
 • Rok 2017 bol rekordný z pohľadu inštalácií na pevnine aj v mori. Inštalácie na pevnine vzrástli o 9 %, ale na mori až o 101 % oproti predchádzajúcemu roku.
 • Prírastok inštalovaného výkonu v sektore veternej energetiky v roku 2017 bol väčší ako v ktoromkoľvek inom elektroenergetickom sektore v EÚ. Veterné elektrárne predstavovali 55 % celkového inštalovaného elektroenergetického výkonu.
 • Obnoviteľné zdroje energie tvorili 85 % všetkých nových elektroenergetických inštalácií v EÚ v roku 2017: 23,9 GW z celkových 28,3 GW nového inštalovaného elektrického výkonu.
 • S 336 TWh vyrobenými v roku 2017 pokrývali veterné elektrárne priemerne 11,6 % potreby elektrickej energie v EÚ.
 • Investície do veterných elektrární v roku 2017 predstavovali 52 % financií do čistej energetiky (v roku 2016 to bolo až 86 %).


Trendy a celkové inštalácie

 • Celkový inštalovaný výkon veterných elektrární v EÚ je 169,3 GW, toho 153,5 GW na pevnine a 15,8 GW v mori.
 • Veterné elektrárne predstavujú 18 % celkového inštalovaného elektrického výkonu v EÚ.
 • Celkový čistý inštalovaný elektrický výkon vo veterných elektrárňach v EÚ sa vďaka prírastku 15,6 GW v roku 2017 zvýšil na 933 GW.
 • Trend vývoja inštalovaného výkonu na báze konvenčných zdrojov na výrobu elektriny (ropy a uhlia) ukazuje, že aj naďalej sa uzatvára viac starých zdrojov, ako je tempo výstavby nových zdrojov. Veľkosť výkonu uzatváraných plynových elektrární sa takmer rovnal veľkosti nových plynových elektrární uvedených do prevádzky.


Zaujímavé štatistiky podľa štátov

 • Nemecko inštalovalo v roku 2017 najväčší výkon veterných elektrární a na celkových nových inštaláciách v rámci EÚ sa podieľalo 42 %.
 • Nemecko ostáva v EÚ krajinou s najväčším inštalovaným výkonom veterných elektrární. Za ním nasleduje Španielsko, Veľká Británia a Francúzsko. 16 štátov EÚ má inštalovaný výkon veterných elektrární vyšší ako 1 GW a deväť z nich vyšší ako 5 GW.
 • Sedem štátov EÚ zaznamenalo v roku 2016 rekord v nových veterných inštaláciách: Nemecko (6,6 GW), Veľká Británia (4,3 GW), Francúzsko (1,7 GW), Fínsko (577 MW), Belgicko (476 MW), Írsko (426 MW) a Chorvátsko (147 MW).
 • Dánsko je krajina s najväčším podielom veternej energie na celkovej potrebe elektrickej energie (44 %). Nemecko zaznamenalo najväčší ročný nárast podielu veternej energie na celkovej potrebe elektrickej energie (zo 16 na 20 %).

S tým ostro kontrastuje situácia a vývoj na Slovensku: celkový inštalovaný výkon veterných elektrární na Slovensku je výrazne najmenší v celej EÚ (0,003 GW) a v roku 2017 v našej krajine nebola postavená ani uvedená do prevádzky žiadna veterná elektráreň.


Zdroj informácií: Výročná štatistika o výrobe elektriny z vetra na pevnine aj na pobreží zverejnená vo februári 2018. Vypracovala ju organizácia WindEurope. Dokument zhŕňa informácie o nových inštaláciách a investíciách v oblasti výroby energie z vetra v Európe od 1. januára do 31. decembra 2017.

Originál v angličtine: Wind in power 2017