Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Zástupcovia centier udržateľnej energetiky (CUE) z okresov Rimavská Sobota, Rožňava a Kežmarok dnes absolvovali ďalšie praktické vzdelávanie zamerané na termické solárne systémy a sálavé vykurovacie zostavy na báze kusového dreva. Oboznámili sa so zásadami ich navrhovania, efektívnej prevádzky a možnostiach uplatnenia technologických inovácií v oboch oblastiach v podmienkach vidieckych regiónov Slovenska. Odborné výklady a diskusie doplnili prehliadky celého výrobného procesu termických solárnych panelov, skúšobného laboratória regulačnej techniky akumulačných pecí a návšteva rôznych pilotných testovacích systémov.

CUE predstavujú nové personálne kapacity na úrovni niektorých okresov. Ich poslaním je zmena živelného postupu samospráv v oblasti lokálnej energetiky na koordinovaný obrat smerom k energetickej sebestačnosti. Ambíciou CUE je radikálne znížiť energetickú náročnosť v okrese a postupne zvyšovať pokrytie vlastnej energetickej potreby lokálnou produkciou energie a palív z obnoviteľných zdrojov pri dôslednom rešpektovaní limitov prostredia.

CUE vznikli vďaka novej politike podpory najmenej rozvinutých okresov a v uvedených okresoch sa stali súčasťou vládou schválených akčných plánov rozvoja.

Vzdelávacie podujatia pripravilo združenie Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s expertným tímom vládneho splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov a spoločnosťami ThermoSolar Žiar s.r.o. a J&R Inspire, spol. s r.o.

 

Kontakt: Juraj Zamkovský, 0908 902 257