Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Tento nový záväzok navýši celkové financovanie infraštruktúry fosílnych palív v rámci hlavného fondu EÚ pre energetickú infraštruktúru (Nástroj na prepojenie Európy - Connecting Europe Facility, CEF) na viac ako 1,3 miliardy EUR od roku 2014.

Financovanie podporuje tzv. projekty spoločného záujmu EÚ, ktoré zahŕňajú aj 77 plynárenských projektov. Tento zoznam projektov spoločného záujmu, ktorý sa v súčasnosti aktualizuje, však dnes napadli poslanci EP vo výbore pre energetiku.

Zástupca európskych Priateľov Zeme pre kampaň proti fosílnym zdrojom Antoine Simon k informácii Európskej komisie povedal:

"Plyn je zradné fosílne palivo, ktoré emituje veľké množstvo skleníkových plynov. Dotácie daňových poplatníkov vo výške 200 miliónov eur pre novú plynárenskú infraštruktúru budia pobúrenie, priklincujú Európu na celé desaťročia k využívaniu fosílnych palív a podkopú záväzok Európy predísť globálnemu otepleniu o viac než 1,5 stupňa... EÚ chce financovať niektoré veľmi kontroverzné projekty a môžu dokonca vytvoriť novú závislosť Cypru a Malty, ktoré dodnes nepoužívajú plyn, od fosílnych palív... Klimatické zmeny sú planetárnou krízou, ktorá naliehavo vyžaduje, aby Európa ukončila dotácie pre fosílne palivá a masívne investovala do programov obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, namiesto toho, aby vyhadzovala daňové príjmy na predlžovanie využívania fosílnych zdrojov."

Projekty podporené dnes vytvoria dopyt po plyne aj tam, kde v súčasnosti neexistuje - na Malte a na Cypre. Obrovské sumy peňazí tak presakujú aj ku kontroverzným projektom, ktoré čelia odporu občianskej verejnosti - napríklad južnému plynovému koridoru, ktorý bol príčinou vážneho porušovania ľudských práv v Azerbajdžane; plynovodu MidCat medzi Francúzskom a Španielskom, proti ktorému čoraz viac protestujú ľudia na oboch stranách Pyrenejského polostrova; alebo terminálu LKG Krk kvôli dovozu bridlicového plynu z USA, ktorého ťažba je biologicky deštruktívna.

Nedávna štúdia Priateľov Zeme ukázala, že nová plynárenská infraštruktúra nie je zlučiteľná s ambicióznym zámerom energetickej transformácie, ktorý Európa potrebuje na obmedzenie globálneho otepľovania.


Zdroj: Friends of the Earth Europe