Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Celkový ročný únik peňazí z územia Zamaguria vo všetkých sledovaných sektoroch vo východiskovom roku 2017 znázorňuje nasledujúci obrázok. Spracované energetické údaje umožňujú pripraviť obdobné infografiky aj pre jednotlivé obce, sektory, roky a podobne. Takto spracované informácie poskytujú názorný pohľad na reálny vplyv súčasného stavu regionálnej energetiky na lokálnu ekonomiku. Ak bude región zvyšovať mieru svojej energetickej sebestačnosti, financie, ktoré z neho v súčasnosti každý rok unikajú, sa začnú „otáčať“ v miestnej ekonomike a Zamaguriu môžu prinášať nezanedbateľné prínosy.

ZAMAGURIE unik