Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Cieľom projektu je podporiť príspevok krajín CEE v snahe Európskej únie tvoriť budúcnosť s nulovými  emisiami. Projekt prispeje k ambicióznejším a efektívnejším klimatickým a energetickým politikám v strednej a východnej Európe, v súlade s dlhodobými záväzkami postupne vyraďovať fosílne palivá, zlepšovať energetickú účinnosť a podporovať obnoviteľnú energiu. Osobitne sa zameriava na regióny v prechode z ekonomiky založenej na fosílnych palivách a uhlí, bridlicovej rope a menej rozvinuté regióny, ktoré sú znevýhodnené z hľadiska sociálno-ekonomickej situácie a environmentálnych problémov.


Názov projektu:
 RegENERate: Mobilizácia regiónov pre energetickú obnovu a transformačné národné energetické a klimatické plány

Miesto realizácie: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko

Čas realizácie: 1. január 2021 – 31. december 2023

Donor: Life Programme

Celková hodnota projektu: 1 303 239 EUR

Realizátor: CEE Bankwatch Network

Partneri: Ekologichno sdruzhenie „Za Zemiata“ Za Zemiata/Friends of the Earth Bulgaria (Bulharsko), MTÜ Eesti Roheline Liikumine (Estónsko), Zaļā brīvība (Lotyšsko), National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary (Maďarsko), Alliance of Associations Polish Green Network (Poľsko), Bankwatch Romania Association/Asociația Bankwatch România (Rumunsko), Priatelia Zeme-CEPA (Slovensko)

 

RegENERate project logos white background 1536x310